2010 évi referenciák
Szank bontási engedélyezési terv

A tervezési feladatot MOL NyRt. KTD Szanki Gázüzemében végeztük. Feladatunk az volt, hogy a 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet - a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól - szerinti bontási engedélyezési tervet készítsünk a „Szank Gázüzem Energia Racionalizálás projekt keretében fűtési rendszer korszerűsítése és egyéb üzemi módosítások elvégzése” projekt keretei között. A tervezést a Kraftszer Kft. megbízásából végeztük.


 

A bontási feladataink közé tartozott:

 • gázszárító készülékcsoport haszonba bontása;
 • H-801 és H-802 jelű nyers kondenzátum utóhűtők és csővezetékeinek bontása;
 • L-811 és L-812 jelű nyers kondenzátum szivattyúk és csővezetékeinek bontása.

A feladatot "hagyományos" eszközökkel, 2D-s tervezési eljárással, bontási csőtervekkel, részlet izometriákkal oldottuk meg. 

A tervezést 2010. telén végeztük. A kivitelezés 2011. kerül megvalósításra.

MOL Nyrt. TKD Finomítás, DBK4 alapanyag ellátás kiépítése
A tervezési feladatot a MOL Nyrt. TKD Finomítás DBK4 üzemében végeztük. A 371 jelű szivattyú téren telepített 303/1-2 jelű szivattyúk szívó és nyomóágainak a szétválasztásával, a két gépegység technológia funkciója megváltozott. A 303/1 jelű szivattyú az eredeti feladatot látja el, míg a 303/2 jelű szivattyú lett a DBK4 üzem előtét szivattyúja. A szivattyútér környékén, a fenti átalakításokon túlmenően, 4 db szerelvény is lecserélésre került. A tervezést a PV.PLAN Kft. megbízásából végeztük.

Feladataink közé tartozott:
 • két szivattyú közös szívó ágából, a 303/2 jelű szivattyúhoz új, DN150 méretű vezeték kiépítése;
 • szívóvezeték kiszakaszolása a 305/1-2 j. szivattyúk felé;
 • 303/1-2 jelű szivattyúk közös nyomóágának szétválasztása;
 • új nyomóág kialakítása a szivattyú színtől a 71. sz. és 3. sz. út mentén;
 • szerelvénycserék 371 jelű szivattyú tér környékén.

A feladatot "hagyományos" eszközökkel, 2D-s tervezési eljárással, csőtervekkel, részletrajzokkal oldottuk meg. 

A tervezést 2010. őszén végeztük.
ISD KOKSZOLÓ Kft. Zárt CLAUS technológia megvalósulási terv készítése, művezetés
A tervezési feladatot az ISD Kokszoló Kft. Vegyi üzemében végeztük. A kivitelezés az általunk készített kiviteli tervek alapján történt. A kivitelezés során tervezői művezetéssel segítettük a kivitelező BIS Hungary Kft. munkáját. 

A feladatot a megvalósulási terv elkészítésével zártuk, amelyben feldolgoztuk a kivitelezés során kiadott, illetve az építési naplóba bevezetett tervmódosításokat.
A tervezést a  BIS Hungary Kft. megbízásából végeztük.

A feladatot "hagyományos" eszközökkel, 2D-s tervezési eljárással, a kiadott tervmódosítások feldolgozásával oldottuk meg. 

A tervezést 2010. második felében végeztük. A kivitelezés 2011. januárjában sikeresen befejeződött.
Dunamenti Erőmű Zrt. G3 gázfogadó és G4 mérőállomás vezetékeinek tervezése
A tervezési feladatot Dunamenti Erőmű Zrt. G3 Repowering Projekt keretében a Kraftszer Kft. megbízásából készítettük. 

A Dunamenti Erőmű az F8-as egységének korszerűsítése mellett döntött, amelyek keretei között gázturbina beépítésével kombinált ciklusú HRSG egységgé fejlesztette. Cégünk a gázturbina gázellátásának csővezetéki tervezését végezte el. Feladataink közé tartozott továbba a jövőben korszerűsítésre kerülő F9-es egység (G4 ciklus) csővezetékeinek növelt nyomásra ellenőrzése is. A tervezés angol és magyar nyelven folyt.

A tervezési feladatok:
 • G3 gázellátó DN250 csővezeték nyomvonaltervezése az úgynevezett final skid és fuel skid között – 07EKD70 BR202.
 • DN50 gyújtógáz nyomvonaltervezése a final skid és GT csarnok között – 07EKD80 BR252.
 • G4 gázellátó vezeték földfeletti, és földalatti vezetékszakasz ellenőrzése 55 barg üzemi nyomásra.
A generáltervező részére 3D-s adatszolgáltatást adtunk az általunk tervezett csővezetékekről.

A feladatot "hagyományos" eszközökkel, 2D-s tervezési eljárással, csőtervekkel, részlet izometriákkal, szilárdsági számításokkal és korszerű 3D-s nyomvonali adatszolgáltatással és FEM alapú feszültséganalízissel oldottuk meg. 

A tervezést 2010. nyarán végeztük. A kivitelezés 2011. kerül befejezésre.
MOL Nyrt. Algyő Főgyűjtő T-5002 jelű tartályhoz kapcsolódó tüzivízvezetékek cseréje, gázinga vezeték kiviteli terveinek elkészítése
A tervezési feladatot a MOL Nyrt. Algyő Főgyűjtő üzemében végeztük. A T-5002 jelű tartályt úszótetős kivitelűről merevtetős kivitelű tartállyá alakították át. A tartály-átalakításhoz kapcsolódóan a csatlakozó tüzivíz-, és gázingavezetékeket is át kellett alakítani. A tervezést a PV.PLAN Kft. megbízásából végeztük.Feladataink közé tartozott:
 • tartály és tartályudvar biztonsági és tűzvédelmi rendszer elemeinek tervezése;
 • tartály gázterének bekötése a meglévő zárt gázinga rendszerbe.
A feladatot "hagyományos" eszközökkel, 2D-s tervezési eljárással, csőtervekkel,  izometriákkal, részletrajzokkal oldottuk meg. Kiviteli és engedélyeztetési tervdokumentációkat készítettünk.

A tervezést 2010. nyarán végeztük.
MOL NYRT. DUNAI FINOMÍTÓ – PB tároló üzem 219A/301 jelű szivattyú cseréje
A tervezési feladatot a MOL Nyrt. Dunai Finomító PB üzemében végeztük. Szükségessé vált a 219/A szivattyúszínben a 301 jelű szivattyú cseréje. A munkát generáltervezőként végeztük, gépész; magasépítő; villamos és irányítástechnika tervfüzeteket készítettünk. A generáltervezést a Poligon-TETA Kft. megbízásából végeztük.


Feladataink közé tartozott:
 • a meglévő szivattyú bontásának tervezése;
 • az új OptimEX szivattyú telepítésének gépészeti, építészeti, villamos, irányítástechnika kiviteli terv készítése;
 • kiviteli tervekhez tervezői árazott, és árazatlan költségvetések készítése.
A feladatot "hagyományos" eszközökkel, 2D-s tervezési eljárással, műszerezett csőkapcsolási tervvel, csőtervekkel, izometriákkal oldottuk meg. 

A tervezést 2010. nyarán végeztük. A kivitelezés sikeresen befejeződött.
MOL Nyrt. TKD Finomítás Százhalombatta tárolótartályok javítási terveinek elkészítése
A tervezési feladatokat a MOL Nyrt. TKD Finomítás százhalombattai üzemeiben, tartály-átalakításokhoz kapcsolódóan végeztük több lépcsőben. A munkák során tüzivíz vezetékeket és technológiai vezetékeket alakítottunk át. A munkákat a PV.PLAN Kft. megbízásából végeztük.Feladataink közé tartozott:
 • DFOT üzem 10001 jelű atmoszférikus tárolótartály javítási terveinek elkészítése;
 • Felsőtároló és Gázolajkeverő üzem 10048 jelű tárolótartály javítási terveinek az elkészítése; 
 • DKOT üzem 20005 jelű tartály javítási tervének elkészítése;
 • DKOT üzem 20004 jelű tartály javítási tervének elkészítése;
 • DFGK üzem 5014 jelű tartály javítási tervének elkészítése;
 • DFGK üzem 20035 jelű tartály javítási tervének elkészítése; 
 • DKOT üzem 40001 jelű tartály javítási tervének elkészítése.
A feladatot "hagyományos" eszközökkel, 2D-s tervezési eljárással, csőtervekkel,  izometriákkal, részletrajzokkal oldottuk meg. Kiviteli és engedélyeztetési tervdokumentációkat készítettünk.

A tervezéseket 2010. során végeztük. A kivitelezések 2010-ben megkezdődtek.