2003 évi referenciák
BorsodChem Rt. gazométer távvezetékek technológiai gépészeti tervezése
Feladatunk a BorsodChem Rt. PVC-9 projekt keretei között létesülő új gazométerek távvezetékeinek technológiai gépészeti tervezése volt. A tervezést a Petrol T&S Bt. megbízásából végeztük.

Három távvezeték került megtervezése, egy DN600-as a vinilklorid, egy DN350-es a vinilklorid-nitrogén gázelegy, egy DN32-es vezeték pedig a kondenzvíz számára. A tervezés folyamatos egyeztetést igényelt a társtervezőkkel, a szintén az ebben az időben tervezett acélszerkezet kapcsán. A feladat fő kihívása a mintegy 650 m-en keresztül folyamatos, zsák nélküli, változatos terepviszonyok mellett végrehajtatott folyamatos lejtetésében rejlett.

A feladatot "hagyományos" eszközökkel, 2D-s tervezési eljárással, felülnézeti és hossz-szelvényi rajzokkal oldottuk meg. A szintváltásokat izometrikus rajzokkal mutattuk meg.

A tervezés 2003. novemberében zajlott le, a kivitelezés 2004-ben sikeresen befejeződött.
BE Rt. Kispesti Erőmű kiegészítő technológiai gépészeti tervezése
A Budapesti Erőmű Rt. a növekvő energiaigény biztosítására és az uniós környezetvédelmi elvárások teljesítése érdekében az erőműveiben folyamatos fejlesztéseket hajt végre. Ennek egyik lépése a Kispesti Erőmű rekonstrukciója volt, amely során egy új kazán, - a hozzátartozó turbinarendszerrel együtt - került telepítésre.

A beruházás generáltervezője a finn Emprima Ltd. volt. Alvállalkozóként cégünk a Petrol T&S Bt-vel és a Pörner Rt-vel együttműködésben vállalkozott az eredeti finn tervek honosítására, valamint a csőtartózási terv és a nyomáspróba terv elkészítésére.

Cégünknek a munka során az alábbi tervezési feladatokat végezte: 
  • Az új kazán és turbinarendszer technológiai vezetékeinek szilárdsági ellenőrzése. 
  • Az új forróvízrendszer csővezetéki összekapcsolása a meglévő forróvízrendszerrel. 
  • A technológiai vezetékek csőtartózási tervének elkészítése. 
  • Típus csőtartó tervek kidolgozása. 
  • Egyedi csőtartó szerkezetek tervezése. 
  • Nyomáspróbaterv 

A tervezés során a következő technikai feladataink voltak: 
  • Az eredeti PDS-rendszerből nyomtatott izometriák kiegészítése, illetve anyagtechnológiai felülvizsgálata. 
  • A kivitelezéshez szükséges szakipari információk (szigetelés, festés, csővezetéki besorolás) táblázatos formában történő megjelenítése az izometriákon. 
  • A csőtartó típusok rávezetése az izometriákra. 
  • A kiegészítő csőtartó terv készítése 2d-s digitális tervezéssel. 

Külön figyelmet érdemel, hogy a kivitelezés során, - a kivitelező Montivo Kft. támogatására - számos alkalommal készítettünk a munkát segítő kimutatásokat, listákat. Ezek mindegyike az eredeti illetve az általunk kiegészített digitális adatfájlokból lett kiemelve, kihasználva az alkalmazott szoftverek lehetőségeit. Partereink támaszkodhattak a Bitcontrol Kkt. biztos informatikai tudásában. 

A projekt 2003-ban készült, a kivitelezés sikeresen megvalósult.