2005 évi referenciák
MOL Rt. DUFI AV1 és AV2 üzemekben szivattyú telepítések
Feladatunk a MOL Rt. DUFI AV-1 és AV-2 üzemeiben szivattyúk telepítése és technológiai csővezetékeinek tervezése volt. A tervezést a Petrol T&S Bt. megbízásából végeztük. Az AV-2 üzemben lecserélésre került a 303-III-as jelű redukált kőolajszivattyú, valamint 303-III jelű pakura szivattyú. Az AV-1 üzemben telepítésre került az új 333A jelű tömlős szlopszivattyú. A 303-III és 311-III szivattyúk esetében a meglévő alapok átalakításra kerültek, a 333A jelű szivattyú teljesen új telepítés volt, figyelembe véve a második ütem megvalósíthatóságát. A szivattyúk rendszerbe kötése két ütemben történt, a kivitelezés első fázisában a zárható szerelvényekig épültek ki a csővezetékek, második ütemben történt a szivattyúk telepítése és csővezetékre kötése.

A feladatot "hagyományos" eszközökkel, 2D-s tervezési eljárással, felülnézeti rajzokkal oldottuk meg. A szintváltásokat izometrikus rajzokkal mutattuk meg.

A tervezés 2005. márciusában zajlott, a kivitelezés 2005-ben sikeresen megtörtént.
MOL Rt. DUFI Késleltetett Kokszoló Üzem, amin sómentesítő egység helyretervezése
A tervezést a MOL Nyrt. DUFI Késleltetett kokszoló üzemében végeztük. Telepítésre került egy amin sómentesítő szánkós egység, amelynek külkapcsolatait kellett megterveznünk. A tervezést a Pörner Kft. megbízásából végeztük.

A TK301 tüzivíztartály és a csőhíd közötti területen kerül telepítésre az U-200-as amin sómentesítő egység. Feladatunk a package-ként érkező egység külkapcsolatainak megtervezése, a késleltetett kokszoló üzem rendszerébe kötése volt.  Ezek a külkapcsolati csővezetékek: alapanyag, műszerlevegő, hűtővíz, oldószer visszatérő, process víz, nitrogén, sós víz visszatérő voltak. A kettős szerelvényezés az egységen belül került megvalósításra.

A feladatot 3D-s szoftvereszközökkel valósítottuk meg, amelyből felülnézeti és nyomvonalterv rajzokat, izometriákat generáltunk.