2008 évi referenciák
MOL NYRT. DUNAI FINOMÍTÓ - Bontási és kiváltási munkák a Hidrokrakk és a Hidrogéngyár-3 üzemek tervezett területén
A tervezési feladatot a MOL Nyrt. Dunai Finomítóban végeztük. Az új Hidrokrakk és Hidrogéngyár üzemek helyének előkészítése időszerűvé vált, amely bontási feladatokat eredményezett. Ezen bontási feladatok tervét készítettük el a Poligon-TETA Kft. megbízásából.


Elbontásra kerültek:
  • a területen található összes gőzvezeték (1 sz. épület megtáplálása kivételével);
  • második ütemben került bontásra az 1. sz. épület megtáplálása;
  • 669 jelű trafóépület magas vezetésű gőzbetáp vezeték bontása;
  • 62-es számú úttal párhuzamos csősáv és az 1-es jelű barakképület közötti mélyvezetésű DN80-as gőzvezeték bontása.
A feladatot "hagyományos" eszközökkel, 2D-s tervezési eljárással, bontási csőtervekkel, izometriákkal, TIE-IN pont rajzzal oldottuk meg. 

A tervezést 2008. elején végeztük, a kivitelezés sikeresen megvalósult.
ISD DUNAFERR Zrt. Meleghengermű – Darubetáplálások kialakítása, tervezési munkák
A tervezési feladatot az ISD Dunaferr Zrt. Meleghengermű üzemében végeztük. Generáltervezői feladataink közé tartozott két db 2,5 MVA névleges teljesítményű, 10/0,4 kV transzformátor telepítése, 0,4 kV-os darubetáplálások megvalósítása, valamint a szükséges trafófülkék, kapcsolóterek kialakítása. A generáltervezést az IGN Montivo Kft. megbízásából végeztük.

Feladataink közé tartozott:
  • trafókamrák kialakítása;
  • kapcsolótér kialakítása a szükséges épületgépészettel, épületvillamossággal;
  • kábelakna kialakítása;
  • 2db 2,5 MVA teljesítményű 10/0,4 kV-os trafó telepítése ideiglenes, majd végleges betáplálással;
  • összesen 6 db 400 V-os darubetáplálás főelosztóinak, elosztóinak tervezése.
A kiviteli és a 382/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet szerinti engedélyezési tervdokumentációk készültek. 

Cégünk bonyolította a létesítési engedély megszerzésének bonyolítását.
A feladatot "hagyományos" eszközökkel, 2D-s tervezési árazott költségvetéssel oldottuk meg. 

A tervezést 2008. végén végeztük. A kivitelezést a gazdasági válság miatt elhalasztották.
MOL NYRT. DUNAI FINOMÍTÓ – Vezetékátkötés a HDS fáklyavezetékre
A tervezési feladatot a MOL Nyrt. Dunai Finomítóban végeztük. A BEK-5 és GOK-3 üzemek egy közös fáklyavezetéket használtak a 184. jelű fáklyához. Annak érdekében, hogy a BEK-5 üzemet is le lehessen állítani szükséges volt csővezetéki kötéseket módosítani. Átkötést kellett tervezni a jelenlegi fáklyavezeték rendszerből a HDS fáklyavezetékre. A tervezést a Poligon-TETA Kft. megbízásából végeztük.
 
Az átkötés két párhuzamosan futó (9,0 – 12,0 m magasan) fáklyavezeték között valósult meg. A vezetékek szintkülönbsége 2,5 – 3,0 m. Egymástól mért távolságuk 4 – 5 m.

Az átkötő vezeték két elzáró szerelvényt, egy leürítő és egy mintavételi szerelvényt is tartalmazott. Technológiai feladataink közé tartozott a fáklyakapacitások ellenőrzése olyan szempontból is, hogy mindkét üzem egyszerre lefúvatható-e. 

A tervdokumentáció az MKEH vonatkozó szabályzata szerint készült, figyelembe véve a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet előírásait.

A feladatot "hagyományos" eszközökkel, 2D-s tervezési eljárással, technológiai folyamatábrákkal, csőtervekkel, acélszerkezeti tervekkel, árazott költségvetéssel oldottuk meg. 
A tervezést 2008. nyarán végeztük, a kivitelezés sikeresen megvalósult.